دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨

عمران و آبادانی روستاها یکی از مهمترین اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاهای کشور است
 • مزایده حضوری یک دستگاه لودر و 5 دستگاه خودروی سواری
  مزایده حضوری یک دستگاه لودر و 5 دستگاه خودروی سواری

 • احداث 50 واحدی روستای طایقان- بخش سلفچگان
  احداث 50 واحدی روستای طایقان- بخش سلفچگان

 • پروژه 270 واحدی افق
  واقع در خیابان شهید کریمی - میدان جوان

 • پروژه 120 واحدی زیتون 5- پردیسان
  پروژه 120 واحدی زیتون 5- پردیسان

 • اجرای طرح هادی روستای دیزیجان (بخش سلفچگان)
  اجرای طرح هادی روستای دیزیجان (بخش سلفچگان)

 • اجرای طرح هادی روستای ورجان ( بخش کهک )
  اجرای طرح هادی روستای ورجان ( بخش کهک )

 • طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی روستایی در اراضی تملکی بنیاد مسکن
  طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی روستایی در اراضی تملکی بنیاد مسکن

 • معرفی پروژه 270 واحدی
  شهرک امام خمینی

احداث 50 واحدی روستای طایقان- بخش سلفچگان
مزایده حضوری یک دستگاه لودر و 5 دستگاه خودروی سواری
برگزاری جلسه هماهنگی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر قم
نشست مشترک مدیرکل بنیاد مسکن استان قم با مدیرعامل بنیاد بتن کشور
بازدید معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه های در حال ساخت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
بازدید مهندس حق شناس معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور از بافت فرسوده شهر قم
برگزاری جلسه هماهنگی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر قم