دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
بخش جعفرآباد

 

سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در بخش جعفرآباد : آقای مهدی نیک سخن

شماره تماس : 36220620

آدرس : شهر جعفریه/ بلوار شورای اسلامی/ دفترنمایندگی بنیاد مسکن بخش جعفریه