شنبه ٢٩ مرداد ١٤٠١

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
صدور خدمات فنی پروانه های ساختمان روستايی

صدور پروانه ساختمانی به عنوان اهرم نیرومند سیاستگذاری، با کمترین بار مالی می تواند اسباب هدایت و نظارت بیشتر بر ساخت و ساز روستائی را فراهم آورده و شیوه های ساخت و ساز روستائی را بهبود بخشد.

اهداف کلی مورد نظر در این طرح عبارتند از:

- حفظ نظام کاربری های اراضی پیش بینی شده در طرحهای هادی

- هدایت و توسعه بافت به سمت و سوی مناسب

- ممانعت از ساخت و ساز بی رویه و غیر اصولی

- ترویج فرهنگ مقاوم سازی