سه شنبه ٢٧ مهر ١٤٠٠

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
روشهای کمک به حساب 100

                         

روش های کمک به خانه سازی برای محرومان :

1- کمک های نقدی: - واریز کمک به حساب 100  حضرت امام خمینی ( ره ) در هریک از شعب بانک ملی

                            - واریز به شماره کارت 4120-9951-9911-6037

                            - واریز کمک از طریق تلفن همراه با شماره گیری #5*7*733*

                            - واریز کمک از طریق دستگاه های ATM بانک شهر

 

 شماره سیبای – بانک ملی           0110011001005

  شماره شبا                                600170000000110011001005         

                           

2- کمک های غیر نقدی : مراجعه به دفتر مشارکت های مردمی حساب 100 حضرت امام خمینی ( ره ) مستقر در بنیاد مسکن استانها