پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٩

 
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
اداره کل بنیاد

کد پستي: 3713956158

صندوق پستي: 567

 آدرس پست الکترونیک  :            info@bmqom.ir

شماره های تماس بنیاد مسکن قم : 15-32856612

شماره دور نگار :   32857031

سامانه ارسال و دریافت پیامک :  30004803

آدرس : قم - انتهای بلوار امین - ابتدای بلوار الغدیر-کوی 11

 


مدير کل: داریوش بلدی                                                                         baladi@bmqom.ir

معاون پشتيبانی : احمد علی یزدان پناه                                         yazdanpanah@bmqom.ir

معاون مسکن شهری :

معاون بازسازی و مسکن روستایی : (محمد ملااسماعیلی)                       esmaeili@bmqom.ir

معاون عمران روستايی (ولي رحمانی)                                                 rahmani@bmqom.ir

مدير حساب 100 حضرت امام(ره)-(اصغر دهاقین)

رئیس حراست

روابط عمومی (حسین گل محمدی)

مجری طرح تکريم ارباب رجوع (محمد عباس زاده)