شنبه ٠٥ اسفند ١٤٠٢

 

تهیه طرح هادی روستایی

 تهیه طرح هادی روستایی با هدف ایجاد توسعه و تغییر در وضعیت کالبدی روستاها و ایجاد ساختار مناسب از طریق لحاظ نمودن نیازهای فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی روستاها صورت می گیرد. 

طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهزیات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی و طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.

 


 

 اهداف طرح عبارتند از:

ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی از طریق:

الف- بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده در طرح و تلاش برای ایجاد فضای مناسب تر سکونت و فعالیت در آن

ب- ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی، تولیدی و خدماتی مورد نیاز در محیط روستا

ج- کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا از طریق برنامه ریزی و تعیین نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت مسکونی موجود و پیشنهادی

د- ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا از طریق شناخت زمینه های سانحه خیزی و تمهید اقدامات ایمن سازی و نظارت بر ساخت و ساز در آنها

هـ- ایجاد بستر لازم جهت فراهم شدن زمینه صدور سند مالکیت املاک در بافت مسکونی روستا

 


 

 مراحل تهیه طرح:

به منظور دستیابی به اهداف فوق، مراحل سه گانه ذیل برای تهیه طرح در نظر گرفته شده است:

مرحله اول: مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود

مرحله دوم: تحلیل و استنتاج بررسیهای وضع موجود و تدوین چشم اندازها

مرحله سوم: تعیین و اولویت بندی پروژه های پیشنهادی و ارائه طرح هادی

 


                                                       نمونه ای از طرح هادی روستایی