دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣

 

تسهيلات قرض الحسنه احداث حمام روستايی

این تسهیلات به منظور احداث حمام بهداشتی در منازل روستایی از محل تسهیلات بانکی صورت می گیرد.