دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧

 
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
بخش خلجستان

                                          

 سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در بخش خلجستان : آقای ابوالفضل رضایی

شماره تماس : 35224454

شماره دورنگار :35224464

آدرس :دستجرد/ خبابان سپاه/ دفتر نمایندگی بنیاد مسکن بخش خلجستان.