يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦

 
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
بخش جعفرآباد

 

سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در بخش جعفرآباد : آقای جواد رنگرز جدی

شماره تماس : 36220281

شماره دورنگار :36220620              

آدرس :جعفریه/ بلوار شهید مطهری/ پلاک 110/ دفترنمایندگی بنیاد مسکن بخش جعفریه