شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨

 
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
مقالات عمومی

رعایت نکات ایمنی در هنگام آتش سوزی
نکات کلیدی:
•    از خود در برابر خطرات ناشی از آتش سوزی مواظبت کنید.
•    در صورت مواجعه شدن با آتش، نترسید و سریعا اقدام کنید.
•    داشتن اطلاعات از راه های خروج، محل کپسول های آتش خاموش کن و شماره تماس های اضطراری.
 عوامل موثر در آتش سوزی
•    سالانه، هزاران نفر به دلیل وقوع آتش سوزی در محل کار خود دچار صدمات جدی و حتی مرگ می شوند.
•    با رعایت دقیق نکات ایمنی و همچنین شناسایی خطرات احتمالی، می توان از وقوع تعداد زیادی از این آتش سوزی ها جلوگیری کرد.
•    از دلایل عمده ای که می توان به آن اشاره کرد که باعث وقوع آتش سوزی در محیط کار می شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.    سیگار کشیدن
2.    بی نظمی محیط
3.    تجهیزات و وسایل برقی خراب
4.    مدارهای سنگین برق
5.    واکنش های شیمیایی
 

راه های جلوگیری از آتش سوزی
•    از کشیدن سیگار در محل و مکان هایی که کاغذ، چوب، کاه، مایعات اشتعال پذیر و یا هر گونه ماده ی آتش زای دیگر وجود دارد خود داری کنید. برای سیگار کشیدن باید از قوانین خاصی پیروی کرد و آن هم در مکان های که برای این کار تعیین شده است. ته سیگار خود را هر جایی رها نکنید و از خاموش شدن آن به خوبی اطمینان حاصل کنید.
•    محل کار خود را تمیز و مرتب نگه دارید. برای دور انداختن ضایعات و کاغذ از ظروف جدا گانه استفاده کنید. در صورت دیدن هر گونه پارچه ی روغنی، مواد بسته بندی، آشغال و هر ماده ی اشتغال پذیر دیگری روی زمین محل کار، آن را جمع آوری کنید همچنین از باز بودن راه خروج اضطراری اطمینان حاصل کنید.
•    مراقب سیم های برق ساییده شده، مدار های سنگین برق، وسایل و تجهیزات الکتریکی خراب و مواد نشر کرده شیمیایی باشید و در صورت بر خورد با آ نها، موارد را فورا به سرپرست خود گزارش دهید.
•    برای نگه داری مواد شیمیایی از ظروف بر چسب دار مخصوص استفاده کنید و از بسته بودن محکم در پوش انها اطمینان حاصل کنید. از استفاده رنگ و دیگر مایعات آتش زا در محیط های بسته با تهویه ضعیف خود داری کنید.
 
•    برای نگه داری مواد،حتما اطلاعات مندرج روی بر چسب ظروف و برگه های ایمنی مواد یا همان MSDS را  به خوبی مطالعه کنید. ببینید که کدامیک از مواد آتش زا هستند و کدام یک می توانند به صورت ایمن و بدون هیچ گونه خطری با  دیگر مواد ترکیب شوند.در صورت مشاهده ی دود و آتش
•     نترسید، و سریعا اقدام کنید.
•    خود را به جای امن برسانید و در حین دویدن با فریاد زدن دیگران را مطلع کنید.
•    اگر برایتان امکان دارد با آتش نشانی تماس بگیرید. در غیر این صورت از کسی دیگری بخواهید که این کار را انجام دهد.
•    اگر در محیط بسته ایی به دام افتاده اید که در خروجی آن داغ است، در پی مسیر خروج دیگری باشید و کمک بخواهید.
•    در هنگام خارج شدن از ساختمان حریق زده، بدن خود را پایین نگه دارید. این کار باعث می شود به راحتی تنفس کنید و دود نزدیک سقف با عمل تنفس وارد سینه ی شما نشود.


 
نکات ایمنی دیگر:
•    از محل نگه داری کپسول های آتشنشانی اطلاع پیدا کنید.
•    در صورت پیدا کردن کپسول اضطراری خالی و بدون ضامن، مورد را به اطلاع سرپرست کار برسانید.
•    اگر محل کارتان نزدیک شعله ها و جرقه های باز اتش هست، از لباس کار مناسب استفاده کنید و برای انتخاب لباس خوب، می توانید با سر پرست کار خود مشورت کنید.


هیچ گاه به تنهایی اقدام به مقابله با آتش نکنید مگر اینکه:
•    برای استفاده از کپسول آتش خاموش کن به خوبی آموزش دیده باشید و می توانید از آن استفاده کنید.
•    محل آتش گرفته قابل مهار باشد.
•    کسی دیگری در محل حریق زده وجود نداشته باشد.
•    راهی برای گریز وجود داشته باشد و بتوانید به راحتی از محل دور شوید.
•    با آتش نشانی تماس گرفته شده باشد.
 
باید ها :
•    گزارش دادن در مورد هر گونه خطر احتمالی که منجر به آتش سوزی شود، و راه های مسدود اضطراری به سرپرست کار.
•    پایین نگه داشتن بدن در هنگام خارج شدن از سا ختمانی که دچار حریق شده.
نباید ها :
•    کشیدن سیگار نزدیک مایعات اشتعال پذیرمانند کاغذ، چوب، کاه و هر چیز دیگری.
•    ذخیره و نگه داری مواد شیمیایی در ظروف بدون بر چسب.
•    استفاده از کپسول حریق بدون داشتن آموزش.